Bu site Mozilla Firefox İnternet tarayıcısına, 1280x1024 çözünürlük seviyesine uygun dizayn edilmiştir.
   
  Nurettin Torun
  32 ve 54 farz
 

32 FARZ

 

İMANIN ŞARTLARI
1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Allah'ın meleklerine inanmak.
3- Allah'ın kitablarına inanmak.
4- Allah'ın peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.


İSLAMIN ŞARTLARI
1- Kelime-i şehadet getirmek.
2- Namaz kılmak.
3- Oruç tutmak.
4- Zekat vermek.
5- Haccetmek.


ABDESTİN FARZLARI
1- Yüzünü yıkamak.
2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.
3- Başının dörtte birini meshetmek.
4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.


GUSLÜN FARZLARI
1- Ağzına su vermek.
2- Burnuna su vermek.
3- Bütün bedenini yıkamak.


TEYEMMÜMÜN FARZLARI
1- Niyet.
2- İki darb ve mesih.


NAMAZIN FARZLARI
Dışında olanlar:
1- Hadesten taharet
2- Necasetten taharet
3- Setr-i avret
4- İstikbal-i Kıble
5- Vakit
6- Niyet

İçinde olanlar:
1- İftitah tekbiri
2- Kıyam
3- Kırâet
4- Rükû
5- Secde
6- Kaide-i ahire.

 

54 FARZ

1-   Allah'ı daima zikretmek. Allahü teâlâyı bir bilip, Onu hiç unutmamak. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmaya çalışmak.]
2-   Helal kazanılmış elbise giymek helalinden yiyip içmek.
3-   Abdest almak.
4-   Her gün vakti gelince, Beş vakit namaz kılmak.
5-   Cünüplükten gusletmek.
6-   Rızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek. Kişinin rızkına, Allahü teâlânın kefil olduğuna inanmak.
7-   Helalden yeyip içmek.
8-   Allah'ın taksimine kanaat etmek. Hakka tevekkül ederek çalışmak.
9-   Tevekkül etmek. (Kanaat etmek)
10- Kaza ve kadere (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak.
11- Nimete karşılık şükretmek. Allahü teâlâya şükretmek [nimetlerini emrolunan yerlerde kullanmak].
12- Belaya sabretmek. [isyan etmemek].
13- Günahlardan tövbe etmek.
14- İbadetleri ihlas ile yapmak.
15- Şeytanı düşman bilmek.
16- Kur'an-ı delil tanımak. Kur'an-ı kerimi dört delilden biri bilmek.
17- Ölüme hazırlıklı olmak. yani farzları yapıp haramlardan kaçarak imanla ölmeye çalışmak.
18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak.
19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.
20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.
21- Akrabayı ziyaret etmek.
22- Emanete hıyanet etmemek.
23- Dinin kabul etmeyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.
24- Allah ve Rasulüne itaat etmek. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmak]
25- Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak.
26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allahü teâlânın sevdiğini sevip, sevmediğini sevmemek ve bundan kaçmak. [Buna Hubb-i fillah ve buğd-i fillah denir.]
27- Her şeye ibretle bakmak.
28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek)
29- İlim öğrenmeye çalışmak
30- Kötü zandan sakınmak. Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek
31- Hiç kimseyi alay etmemek
32- Harama bakmamak
33- Daima doğru olmak Hep sözüne sadık olmak.
34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terk etmek
35- Sihir yapmamak Farzları ve haramları öğrenmek.
36- Tartı, ölçü aletlerini, doğru olarak kullanmak.
37- Allah'ın azabından emin olmayıp daima korkmak
38- Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek Müslüman fakirlerine zekat vermek ve yardım etmek.
39- Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek
40- Nefsinin kötü ve haram olan arzularına tabi olmamak
41-  Alkollü  İçki kullanmamak
42- Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak Yetecek kadar rızık [yiyecek, giyecek ve ev] için çalışmak. Şirk koşmamak.
43- Malının zekatını, ürünlerinin uşrunu vermek.
44- Âdetli ve lohusa halinde bulunan hanımı ile ilişkide bulunmamak.
45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak
46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek
47- Kibirli olmaktan sakınmak
48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak. Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak
49- Beş vakit namazı muhafaza etmek Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak.
50- Zulm ile halkın malını yememek Haksız yere, zulümle yani gayri meşru olarak başkasının malını almamak. Kul hakkından korkmak. [En önemli kul hakkı ve azabı en çok olan, akrabasına ve emri altında olanlara emr-i maruf yapmamak, bunlara din bilgisi öğretmemektir. Bid'at sahibinin, Ehl-i sünnet itikadını değiştirmesi, dini, imanı bozması da böyledir.]
51- Allah'a şirk (ortak) koşmamak
52- Riyadan (gösterişten) sakınmak
53- Yalan yere yemin etmemek
54- Verdiği sadakayı başa kakmamak


 
  Bugün 105 ziyaretçi (247 klik) kişi burdaydı!


˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
˜*•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•°*”˜ .•*˜
˜”*°•. NurettinTorun.TR.gg .•°*”˜
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”*°•. ˜*•.
.•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=