Bu site Mozilla Firefox İnternet tarayıcısına, 1280x1024 çözünürlük seviyesine uygun dizayn edilmiştir.
   
  Nurettin Torun
  Ayetler
 

 

Ayetler

 

Akıp giden zamana yemin olsun ki insan ziyan içindedir. Ancak iman edip yararlı davranışlar sergileyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. (Asır 103/1-3)

 

 

Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21

 

 

Allah'ın rahmeti güzel davranış sergileyenlere daima yakındır. (A'raf 7/56)

 

 

Benim Rabbim çok merhamet eden, sevgisini ve lütfunu esirgemeyendir. (Hud 11/90)

 

 

Bir gün gelecek, Allah insanların hepsini yeniden hayata kavuşturacak ve dünyada yaptıklarını kendilerine hatırlatacaktır. Allah bunları tek tek tespit etmiş, onlar ise unutmuşlardı. Allah her şeye şahittir.(Mücadele 58/6)

 

 

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz nefret sizi adaletten uzaklaştırmaya sevk etmesin. Adil olun, zira bu, Allah’a karşı saygılı olmaya en yakın bir tutumdur. (Maide 5/8)

 

 

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, özünde ve sözünde doğruluktan ayrılmayanlarla beraber olun! (Tevbe, 9/119)

 

 

Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine de olsa adaleti titizlikle yerine getirin ve Allah için şahitlik eden kimseler olun. O kişi zengin olsa da fakir olsa da durum değişmez, çünkü Allah zengine de fakire de sizden daha yakındır. Hislerinize uyup da adaletten ayrılmayın. Bu konuda dilinizi eğer büker veya gerçeği söylemekten kaçınırsanız şundan emin olun ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. (Nisa 4/135)

 

 

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.Hac, 22/77

 

 

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan nimetlerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin, çünkü o, açık bir düşmanınızdır. (Bakara 2/168)

 

 

Gerçekten biz insanoğlunu bedeni ve ruhi açıdan üstün ve şerefli kıldık.(İsra 17/70)

 

 

Gurura kapılarak insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde şımararak dolaşma. Zira Allah kibirlenen, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. (Lokman 31/18)

 

 

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Bakara, 2/148

 

 

İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? Enbiyâ, 21/30

 

 

İnsanlar sadece "İnandık" demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kulluk sınavından geçirilmeyeceklerini mi sandılar? Ant olsun ki kendilerinden öncekileri de sınava tabi tuttuk. Allah, elbette iman iddiasında samimi olanlarla yalancı olanları belirleyip ortaya koyacaktır. (Ankebut 29/2-3)

 

 

İnsanların içinde öylesi vardır ki herhangi bir bilgisi, rehberi veya aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışmaya kalkar.(Hacc 22/8)

 

 

İyilikle kötülük eşit değildir. Sen kötülüğü en güzel şekilde önlemeye çalış. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile candan bir dost haline gelir. Ama bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur, buna sadece büyük nasip sahibi kimse eriştirilir. (Fussilet 41/34-35)

 

 

İyilikle kötülük eşit değildir. Sen kötülüğü en güzel şekilde önlemeye çalış. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile candan bir dost haline gelir. Ama bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur, buna sadece büyük nasip sahibi kimse eriştirilir. (Fussilet 41/34-35)

 

 

Kendilerine ulaşmış hiçbir kanıt bulunmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah yanında, gerekse müminler yanında büyük bir gazap ile karşılanır. Allah, büyüklük taslayan ve zorbalık yapan her insanın kalbini işte böyle mühürler. (Mümin 40/35)

 

 

Kullarıma de ki, sözün en güzelini söylesinler, çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır.Unutmasınlar ki şeytan insanın açık bir düşmanıdır. (İsra 17/53)

 

 

Muhammed sizden herhangi birinin babası gibi sıradan bir insan değildir. O, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. (Ahzab 33/6)

 

 

Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirinin yardımcıları ve koruyucularıdır. (Tevbe 9/71)

 

 

Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurât, 49/10

 

 

Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır, eşleri de onları analarıdır. (Ahzáb 33/6)

 

 

Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş mümin kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Muhakkak ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşr 59/10)

 

 

Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler, kendini bilmez kimseler onlara laf atınca "Selam" deyip geçerler. (Furkan 25/63)

 

 

Resulüm! Sana indirdiğimiz feyiz kaynağı bir kitaptır bu, insanlar ayetlerini incelesin, akıl ve iz'an sahibi kimseler öğüt alsın diye! (Sád 38/29)

 

 

Seni -ey Peygamber- bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdik. (Ahzab 33/28)

 

 

Servet ve evlat dünya hayatının süsleridir. Ölümsüz olan erdemli davranışlar ise Rabbinin katında hem mükáfatı daha değerli, hem de ümit bağlamaya daha elverişlidir. (Kehf 18/46)

 

 

Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız, ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar müstesna! Onlara yaptıklarından kat kat fazla mükafat verilecek ve onlar en yüksek makamlarda kalacaklardır. (Sebe 34/37)

 

 

Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."Tâ-Hâ, 20/82

 

 

Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilen, her şeyin iç yüzünden haberdar olandır. (Hucurat 49/13)

 

 

Zalimlerin Allah’ın huzurunda ne bir koruyucu dostu vardır, ne de yardımcısı! (Şûrá 42/8)


 
  Bugün 73 ziyaretçi (172 klik) kişi burdaydı!


˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
˜*•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•°*”˜ .•*˜
˜”*°•. NurettinTorun.TR.gg .•°*”˜
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”*°•. ˜*•.
.•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=