Bu site Mozilla Firefox İnternet tarayıcısına, 1280x1024 çözünürlük seviyesine uygun dizayn edilmiştir.
   
  Nurettin Torun
  Hadisler
 

HADİSLER

 

Ebu Hureyre’nin (r.a) rivayet ettiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Müslüman’a ağrı, yorgunluk, hastalık, üzüntü, hatta kendisini üzen bir iç sıkıntısı gelir de sabrederse, buna karşılık günahlarından bir kısmı affolunur." (Buhari Merda 1,Müslim Birr 52)

 

 

Enes bin Malik'ten (RA) rivayet edilmiştir.

Bir zat, "Ya Resulullah, deveyi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, yoksa salıverip de mi tevekkül edeyim?" diye sordu.

Peygamberimiz (SAV), "Bağla da öyle tevekkül et!" buyurdu.(Tirmizi, S.Kıyame 60)

 

 

Ebu Hureyre (r.a.) Peygamberimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Allah buyuruyor ki, mümin kulumun samimi dostlarından birinin ruhunu aldığım zaman, üzülür. Fakat mükáfatını Allah'tan beklerse, onun için ancak Cennet vardır." (Buhari Rikak 6)

 

 

Ebu Hureyre (r.a.) Peygamberimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Zenginlik, mal çokluğu demek değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir."(Buhari Rikak 15, Müslim Zekat 120, Tirmizi Zühd 40, İbni Mace Zühd 9)

 

 

Ebu Hureyre (RA) Peygamberimizin (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Sizler Cenab-ı Hakk'ın insanlara ihsan ettiği dünya nimetleri bakımından, sizden daha aşağı durumdakilere bakınız. Çünkü böyle davranmanız, Allah'ın nimetlerini küçümsememek için daha uygundur." (Müslim Zühd 9, Tirmizi Libas 38, İbni Mace Zühd 9)

 

 

Ebu Hureyre (r.a.) Peygamberimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Sevdiğin kimseyi ölçülü sev. Bir gün gelir, düşmanın olabilir. Düşmanlık yaptığın kimseye de aşırı kin besleme. Bir gün gelir oda dostun olabilir. (Tirmizi Birr 60)

 

 

Ebu Hureyre (RA) Peygamberimizin (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Müminin Rabbine karşı hüsnü zanda bulunması, ibadetinin güzelliğindendir." (Ebu Davud Edep 81, Tirmizi Daavát 115)

 

 

Hz. Abdullah (RA) şöyle rivayet ediyor:

Resulullah'la (SAV) namaz kılıyordum. Ebu Bekir ve Ömer de (RA) vardı. Namazı bitirip oturduğum zaman Allah'a hamdü senaya başladım. Peygambere de (SAV) salatü selam getirdim. Daha sonrada kendim için dua ettim. Bunun üzerine Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu. "İşte şimdi Allah'tan dile. Dileğin verilir." (Tirmizi Cumua 64, İbni Mace Zühd 37)

 

 

Hz Ali (r.a.) Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.

"Cennette öyle odalar var ki, içinden dışarısı, dışarıdan da içerisi görünür." Bunun üzerine bedevinin birisi, "Ya Resulullah, bu odalar kime aittir?" diye sordu. Resulü Ekrem (s.a.v.), "Tatlı konuşan, yemek yediren, oruca devam eden, insanlar uyurken geceleri namaz kılanlara aittir" buyurdu. (Tirmizi Birr 53)

 

 

Ebu Derda'nın (r.a.) rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

"Yumuşak huylu ve yumuşak sözlü olma nimetine mazhar olan kimse, büyük bir hayra mazhar olmuş; bundan mahrum olan da büyük bir hayırdan mahrum kamış demektir."(Tirmizi Birr 67,Müsned 6/159)

 

 

Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

"Mümin, müminin aynasıdır. Mümin, müminin kardeşidir. Onun malını, mülkünü korur. Bulunmadığında da ona ait her şeyi korur."(Ebu Davud Edep 49 )

 

 

Numan bin Beşir'in (r.a.) rivayet ettiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

"Müminler birbirlerini sevmek, birbirlerine şefkat göstermek ve iyilik yapmakta bir vücut gibidir. O vücudun bir uzvu hastalanırsa, diğer uzuvlar da hastalığın acısını duyar, uykusuzluk ve ateşine iştirak eder."  (Buhari Edep 37, Müslim Birr 66)

 

 

Numan bin Beşir'in (r.a.) rivayet ettiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor.

"Müminler birbirlerini sevmek, birbirlerine şefkat göstermek ve iyilik yapmakta bir vücut gibidir. O vücudun bir uzvu hastalanırsa, diğer uzuvlarda hastalığın acısını duyar, uykusuzluk ve ateşine iştirak eder." (Buhari Edep 37, Müslim Birr 66)

 

 

Ebu Hureyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) şöyle buyurur:

"Yüce Allah rahmetini yüz parça yaptı. Doksan dokuzunu yanında tutup, bir bölümünü de yeryüzüne indirdi. İşte, bu bir parça rahmetten dolayıdır ki, bütün yaratıklar birbirlerine şefkat ederler. Hatta yavrulu hayvan bile yavrusunu ezmemek için ayağını çeker." (Müslim, Tevbe 17)

 

 

Ebu Hureyre (RA) şöyle rivayet ediyor:

Resulullah (SAV), "Gıybet nedir, bilir misiniz?" diye sordu.

Sahabe, "Allah ve Resulü bunu daha iyi bilir" dedi.

Resulullah (SAV), "Gıybet, bir Müslüman kardeşini onun hoşlanmayacağı şekilde anmaktır" buyurdu.

"Eğer söylediğim şeyler kardeşimde varsa?" denildi

Resulullah (SAV), "Eğer söylediğin hususlar kardeşinde varsa onun gıybetini yapmış, şayet yoksa iftira etmiş olursun" buyurdu. (Müslim, Birr 70; Tirmizi, Birr 23)

 

 

Ebu Hureyre (RA), Peygamberimizin (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Rahim [akrabalık] kelimesi, Allah'ın Rahman isminden gelir. Allah da 'Kim akraba haklarını yerine getirirse, ben de o kimseye iyilik ve lütufla davranırım. Kim bunu yapmazsa ben ona iyilik ve lütufta bulunmam' buyurmuştur." (Buhari, Edep 13; Tirmizi, Birr 16)

 

 

Ebu Hureyre (r.a.) Peygamberimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Resulullah (s.a.v.) Hz. Hasan'ı öptü. Akra bin Habis de oradaydı. Akra, "benim on tane evladım var, bunlardan hiçbirini öpmüş değilim" dedi.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine bir baktı ve "Kim şefkat ve merhamet göstermezse, Allah'ta ona merhametini ihsan etmez" buyurdu. (Buhari, Edep: 18; Müslim, Fezail: 65; Ebu Davud, Edep: 145; Tirmizi, Birr: 12)

 

 

Semure bin Cündüb (r.a.) Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Bir kimse, kendisine emanet olarak verilen şeyi yerine teslim edinceye kadar korumakla sorumludur. (Ebu Davud Büyu 88, Tirmizi Büyu 39, İbni Mace Sadakat 5)

 

 

İbni Abbas'ın (r.a.) rivayet ettiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

Kardeşinle münakaşa etme, aşırı bir şekilde şakalaşma, yerine getiremeyeceğin vaadde bulunma. (Tirmizi, Birr: 58)

 

 

Ebu Hureyre (r.a.) Peygamberimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Olgun mümin ahlakı en güzel olandır. Ahlak bakımından en iyi olanınız da aile fertlerine en iyi davrananızdır.  (Ebu Davud, Sünnet: 14; Tirmizi, İman: 6)

 

 

Abdullah bin Amr bin As’ın rivayetine göre Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

İsraf ve gurur karışmadığı müddetçe yiyiniz, içiniz, bol bol sadaka veriniz ve giyiniz. (İbni Mace Libas, 23)2

 

 

Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903)

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.

 

 

Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre

Müslim, Birr 34 ( III, 1987)

"Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize ve davranışlarınıza bakar. "Müslim, Birr 34 ( III, 1987)

 

 

İbni Ömer ve Âişe radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre

Buhârî, Edeb 28 (VII, 78)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. " Buhârî, Edeb 28 (VII, 78)

 

 

Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre:

"Allah Teala, ümmetimin söylemedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri kötülükleri bağışlamıştır" buyurdu. Müslim, İman 201 (l, 116)

 

 

Abdullah bin Amr (r.a) Resulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına; komşuların en hayırlısı da komşularına iyilik yapandır. (Tırmizi Birr 28)

 

 

Ebu Said Hudri'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu.

"Bir hasta ziyaretine gittiğiniz zaman, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip moral veriniz. Bu nevi sözler hiçbir şeyi geri çevirmeyip değiştirmese de, hastanın gönlünü hoşnut eder." (Tirmizi Tıb 35, İbni Mace Cenaiz 1)

 

 

Abdullah bin Amr bin As'ın rivayetine göre Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

İsraf ve gurur karışmadığı müddetçe yiyiniz, içiniz, bol bol sadaka veriniz ve giyiniz. (İbni Mace Libas, 23)

 

 

Ebubekir (r.a.) Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma! Yoksa helak olursun." (Keşfül- Hafa 1:437

 

 

Abdullah bin Amr bin As’dan (r.a) rivayet edilmiştir.

Birisi Resulullah’a (s.a.v.) "Müslümanların hangisi daha hayırlıdır?" diye sordu.

Resulullah (s.a.v), "Elinden ve dilinden, diğer Müslümanların selamette ve emniyette olduğu kimsedir" buyurdu. (Müslim İman 64, Buhari İman 1, Nesei İman 11)

 

 

Hakim bin Hizam (r.a.) Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor.

"Sadakaların ve yardımların en hayırlısı verilen kimsenin ihtiyacını giderendir. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye, bakmakla sorumlu olduklarından başla." (Nesei Zekat 60)


 
  Bugün 95 ziyaretçi (207 klik) kişi burdaydı!


˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
˜*•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•°*”˜ .•*˜
˜”*°•. NurettinTorun.TR.gg .•°*”˜
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”*°•. ˜*•.
.•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=