Bu site Mozilla Firefox İnternet tarayıcısına, 1280x1024 çözünürlük seviyesine uygun dizayn edilmiştir.
   
  Nurettin Torun
  Türk Milletine Çağrı
 

 

TÜRK  MİLLETİNE  ÇAĞRI

 

 

 

 

1- Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve sahibi olan Türk milletinin adı, vatandaşlık tarifinden ve Anayasa'dan çıkarılamaz.

2- Devletimizin eşit ve şerefli üyeleri olan aziz vatandaşlarımız, ırklara ve mezheplere ayrıştırılamaz.

3- Anadolu coğrafyasında Selçuklu ile başlayın Osmanlı ile devam eden Türk Milleti'nin kesintisiz egemenliğini esas alan büyük Atatürk'ün kurduğu milli devlet yapısı ortadan kaldırılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞRI LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER;

AKADEMİSYENLER

Prof Dr Halil İnalcık Bilkent Ünv.

Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Prof Dr İlber Ortaylı

Prof Dr İskender Öksüz

Prof Dr Anıl Çeçen

Prof Dr Mustafa Kafalı

Prof Dr Ethem Ruhi Fığlalı Eski Muğla Üniv.Rektörü

Prof Dr Gökhan Çapoğlu ANSAY Genel Başkanı, eski Milletvekili, Öğretim Üyesi

Prof Dr Enis Öksüz Eski Ulaştırma Bak.

Prof Dr Hasan Ünal Öğretim Üyesi

Prof Dr Sina Akşin

Prof Dr Umay Türkeş Girne Amerikan Üniversitesi

Prof Dr Tuncer Gülensoy

Prof Dr Yumni Sözen

Prof Dr Zeki Aslantürk

Prof Dr Ahmet Gökçen

Prof Dr Ahmet Çolak Öğretim Üyesi

Prof Dr Atilla Aydınlı Bilkent Ünv

Prof Dr. Ayşe Filiz Yavuz

Prof Dr Ahmet Yörük İstanbul Ünv

Prof Dr Aydın Durmuş

Prof Dr Abdurrahman Güzel Başkent Ünv

Prof Dr Ali Pancar 19 Mayıs Ünv

Prof Dr Beşir Şahin Çukurova Ünv.

Prof Dr Bilge Ercilasun

Prof Dr Bige Sükan

Prof Dr Cevat Güray

Prof Dr Cemal Kurnaz Gazi Ünv

Prof Dr Çetin Çelenk

Prof Dr Doğan Kargül

Prof Dr Erdem Koç

Prof Dr Güzide Turanlı

Prof Dr Güler Somer

Prof Dr Hanım Halilova

Prof Dr Hasan Önder

Prof Dr İbrahim Tellioğlu 19 Mayıs Üniversitesi

Prof Dr Haluk Tokuçoğlu Dekan Sağlık Bak. E. Müsteşarı

Prof Dr İbrahim Öztek Öğretim Üyesi

Prof Dr İbrahim Uzmay

Prof Dr İsa Özkan Gazi Ünv.

Prof Dr İnan Güler Gazi Ünv.

Prof Dr Kazım Kopraman

Prof Dr Kaan Aydos Öğretim Üyesi

Prof Dr Kenan Erzurumlu 19 Mayıs Ünv.

Prof Dr Kemal Üçüncü

Prof Dr Kadir Aydın

Prof Dr Lütfi ÇÇakmakçı

Prof Dr Metin Karaörs

Prof Dr Mahir Nakip Erciyes Ünv

Prof Dr Mahmut Şahin 19 Mayıs Ünv

Prof Dr Mustafa Arıca

Prof Dr Necdet Altuntop Erciyes Ünv.

Prof Dr Nergiz Biray Pamukkale Üniversitesi

Prof Dr Nizamettin Aktay Gazi Üniversitesi

Prof Dr Nurullah Çetin DTCF.

Prof Dr Peruze Çelenk Ondokuzmayıs Üniversitesi

Prof Dr Taciser Konuk Ankara Üniversitesi

Prof Dr Reşat Genç E.Atatürk Yüksek Kurulu Bşk.

Prof Dr Ahmet Saltık Ankara Üniversitesi

Prof Dr Sabri Sümer Emekli

Prof Dr Sabri Çaklı İzzet Baysal Ünv.

Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Emekli

Prof Dr Saleh Sultansoy TOB Üniversitesi

Prof Dr Ömer Aksu

Prof Dr Rıza Ayhan Eski Gazi Üniv. Rektörü

Prof Dr Ruşen AYTAÇ Öğretim Üyesi

Prof Dr Selahattin SarıBeykent Ünv. Rektör Yard.

Prof Dr Sacit Turanlı Öğretim Üyesi, Dekan

Doç Dr Murat Hatipoğlu,

Doç Dr Mustafa Aksoy Öğretim üyesi

Doç Dr Kenan Kırkpınar Öğretim Üyesi

Doç Dr Kutluk Kağan Sümer Öğretim Üyesi

Doç Dr Mustafa Çağatay Tufan

Doç Dr Halil Turgut Öğretim Üyesi

Doç Dr Özgü Günay Gazi Üniversitesi

Doç Dr Reyhan Ersoy Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç Dr Ramazan Amanvermez

Doç Dr Nuri Aydın Kama

Doç Dr Soner Çankaya Ordu Ünv.

Doç Dr Serkan Şen 19 Mayıs Ünv.

Doç Dr Sait Yılmaz Öğretim Üyesi

Doç Dr Ezgi Günay Gazi Üniversitesi

Doç Dr Cüneyt Çırak

Doç Dr Alp Aslan Kıraç

Doç Dr Ertan Sait Kurtar 19 Mayıs Ünv.

Doç Dr Fatma Gülşen

Yrd Doç Dr Sakin Öner Öğretim Üyesi

Yrd Doç Dr Sevil Sargın Öğretim Üyesi

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Prof Dr Mehmet Öz Türk Ocakları Genel Başkanı

Prof Dr Mustafa Erkal Aydınlar Ocağı Gen. Bşk.

Prof Dr Ümit Özdağ 21.YY.Türkiye Enstitüsü Başkanı,Gazi Üniversitesi

Sadi Somuncuoğlu Milli Düşünce Merkezi Genel Bşk. Devlet eski Bakanı.

Şakir Altıntaş Afyon Oğuz Boyu Yörük Türkmen Der.Bşk.

Şerafettin Demir Ankara Seymenler Kulübü Dern. Gnl. Bşk.

Fahrettin Beşli Yörük Türkmen Der.Federasyon Bşk.

Alper Tunga Bacalan Avukat, Antalya Barosu Bşk.

Yakup Atasıtürk Dünya Kargın Türkmenleri Dern. Gnl. Bşk.

Ekrem Aksoy Mühendis, Ülkü-Tek Genel Başkanı

İbrahim Doğan Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı Genel Bşk.

İsrafil Çelik Türk Aydınları Vakfı Genel Bşk.

Prof Dr K.Tuncer Çağlayan Türk Ocağı Samsun Şubesi Bşk.

Dr Levent Başyiğit Isparta Türk Ocağı Bşk.

Hamit Köse Şehit Aileleri Federasyon Bşk.

Halit Can Maltepe Türk Ocağı Bşk.

Ertuğrul Toygar Samsun Yörükleri Day.ve Kült.Der. Bşk.

Ali Şahin Fevzioğlu İnş.Yük. Müh.-Kayseri Tic.Odası Meclis Bşk.V.

Adnan Öztürk Erciyes Ün.250 Üyeli Öğr.Üyeleri Der. Bşk.

Hüseyin Özbek Avukat, İstanbul Barosu Genel Sekreteri

Mehmet Karataş Konya Ülkü Bir Genel Bşk.

Hasan Salih Akkurt Büyük Çekmece Türk Ocağı Bşk.

Hamit Saraç Bursa T ürk Ocağı Şubesi Bşk.

Türkan Hacaloğlu Ankara Türk Ocağı Şubesi Bşk.

Doç Dr Bayram Durbilmez Kayseri Türk Ocağı Şubesi Bşk.

Aygutşat Selçuk Kocaeli Türk Ocağı Başkanı

Müfit Öner Milli Düşünce Merkezi Gen. Bşk. Yrd. E.Genel Müdür

Mustafa Öztürk Bilgiyurdu Eğt.Kültür Der.Bşk.

Mustafa Dağ Dağder Genel Bşk.

Hasan Hüseyin Namaz Kütahya Yörük Türkmen Dernekleri Bşk.

Yusuf Yılmaz Konya Yörükleri Der. Bşk.

Durhasan Koca Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı

Nesrin Günel İçay Diş tabibi, Yörükler Türkmenler KültürDerneği Genel Başkanı

İzzet Polat Arolat ADD Genel Sekreteri

Mesut Erdoğan Avukat, Nevşehir Türk Ocağı Şubesi Bşk.

Nihat Kula Ertuğrul Gazi Kültür Derneği Başkanı

Özkan Hüseyin Prof. Dr. Batı Trakya Türkleri Arş.Merkezi Bşk.

SİYASETÇİLER

Prof Dr Özcan Yeniçeri Ankara Milletvekili

Hasan Celal Güzel Eski Milli Eğitim Bakanı

Hüsamettin Cindoruk Eski TBMM Başkanı, siyasetçi, Hukukçu

İlhan Kesici Eski Bursa Milletvekili-İktisatçı

Osman Pamukoğlu HEPAR Genel Başkanı

Prof Dr Hüsnü Yusuf Gökalp Eski Tarım Bak. Sivas Milletvekili

Prof Dr Mümtaz Soysal E.Dışişleri Bakanı

Prof Dr Abdülhaluk Çay Eski Devlet Bakanı, Çorum Milletvekili

Saffet Arıkan Bedük Eski Ankara Milletvekili, Vali

Şükrü Sina Gürel Prof. Dr. Eski Dışişleri Bakanı

Ramazan Mirzaoğlu Eski Bakan, Kırşehir Milletvekili, Prof. Dr.

Ufuk Söylemez Eski Devlet Bakanı

İlhan Aküzüm Eski Turizm ve Devlet Bakanı, Ankara Mv.

İlker Tuncay Eski Tarım Bakanı, Ankara/Çankırı Milletv.

İbrahim Yaşar Dedelek Eski Devlet Bakanı, Eskişehir milletvekili

Yaşar Okuyan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Yalova Milletvekili,

Mustafa Gazalcı E. Denizli Milletvekili

Hasan Ali Tutkun Eski Amasya Milletvekili,

Osman Doğan Eski Şanlı Urfa Milletvekili,

Şamil Ayrım Eski Iğdır Milletvekili,

Şamil Kazokoğlu: Eski Bolu Milletvekili

Şahin Mengü Eski Manisa Milletvekili, Hukukçu

Barış Bilgin Dilmen Yurt Partisi Genel Bşk. Yrd.

Abdülkadir Baş Eski Nevşehir Milletvekili,

Hüsnü Sıvalıoğlu Eski Balıkesir Milletvekili

Hüseyin Avni Güler E. Milletvekili

Halil İbrahim Oral Bitlis E. Mv.

Mehmet Ceylan Eski Sivas Milletvekili, İş Adamı

İbrahim Yılmaz Kayseri E. Milletvekili

Miraç Akdoğan Malatya E. Milletvekili

Nihat Gökbulut Eski Kırıkkale Milletvekili,

Nihat Harmancı Eski Konya Milletvekili

Osman Seyfi E. Milletvekili

Rahmi Sezgin 21.Dönem İzmir Mv.TPD İzmir Şube Bşk.

Adil Aşırım Eski Iğdır Milletvekili,

Ali Er Eski İçel Milletvekili,

Yusuf Kırkpınar Eski İzmir Milletvekili

Ali Nejat Ölçen E. İstanbul Milletvekili

Baki Tuğ E.Hak.Alb. Eski Bakan, Ankara Milletvekili

Edip Özbaş Eski K.Maraş Milletvekili, Hukukçu

Erdal Karademir 22. Dönem İzmir Milletvekili

Esat Bütün K.Maraş E. Milletvekili

Aslan Ali Hatipoğlu Eski Amasya Milletvekili,

GAZETECİ VE YAZARLAR

Alev Alatlı

Yavuz Bülent Bakiler Şair, Yazar

Emine Işınsı Yazar

Mustafa Mutlu Vatan Gazetesi

Rıza Zelyut Güneş Gazetesi

Aslan Tekin Yeniçağ

Yılmaz Dikbaş Yazar

Ahmet Yabuloğlu Yeniçağ Gazetesi İcra Kurulu Başkanı

Ahsen Batur Yazar, yayıncı

Ahmet Say Müzik Eğitimcisi ve Yazarı

Arslan Bulut Gazeteci, yazar, hukukçu

Müyesser Yıldız

İkbal Vurucu Gazete2023

Mustafa Arslan

Mustafa Turgay Tüfekçioğlu Araştırmacı-yazar

Ömer Faruk Beyceoğlu Töre Dergisi

İbrahim Metin Araştırmacı, Yazar

**

Talat Şalk Eski DGM Savcısı

Vural Savaş Eski Yargıtay Başsavcısı

Nuh Mete Yüksel Eski DGM Savcısı

Osman Kaçmaz Avukat E. Ağır Ceza Hakimi

Cevdet Saral E. Emniyet Müdürü

Ali Aydın E. Tuğgeneral(Silivri Cezaevi)

Abdülkadir Sezgin E. Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi

Alaettin Parmaksız Emekli Tümgeneral

Nejat Eslen E. Tuğ General, yazar

Necdet Bayraktaroğlu Eski.Savcı

Yaşar Yazıcoğlu Eski Başbakanlık Müsteşarı

Yaşar Karagöz Emekli Tümgeneral

Metin Sancaktar Uzman Doktor

Hicabi Koçak Emekli Memur

Hamit Sekman Avukat, Erzincan Baro E. Bşk.

Hakan Kızılaslan Doktor Ufuk Ünv.

İbrahim Okur Makine Yük. Mühendisi, İş Adamı, Yazar

İsmet Atik Eski YÖK Gen. Sekreter Yrd.

İsmail Bozkurt Kayseri Milli Eğt.E.Müd.-Yazar

Kamil Aydın Emekli Müftü

Kerim Taş İş Adamı

Kerim Yılmaz E. Ağır Ceza Reisi/Avukat

Kürşat Karacabey Avukat

Kürşat Şendal Yazar

Mesude Öney Emekli Öğretmen

Müge Gülses E. Bankacı

Mehmet Gündüz Emekli Öğretmen

Mustafa Kemal Yurttutan İş Adamı

Mustafa Erkal E. Vali

Münire Akat İngilizce Öğretmeni

Meriç Coşkun Eskimeyen Dostlar Genel Koordinatörü

Müfit Özdeş E. Büyükelçi

Nevin Çelik Emekli Öğretmen

Nurullah Aydın Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi

Nefi Demirci Doktor

Necdet Özkaya M.E.B.Emekli Müsteşar Yard

Niyazi Altunya Doktor

Nuray Palancıoğlu Kaplan Avukat

Orhan Sungur Adalet Bakanlığı E. Personel Gnl Mdr.

Oğuz Çetinoğlu İşadamı, Yazar

Oğuzhan Buhur Avukat

Ömer Ay Öğretmen MDM Genel sekreteri

Ömer Öksüz Gemi İnşa Mühendisi

Ömer Lütfi Taşçıoğlu E. Kur.Alb.

Pehlivan Uzun Öğretim Üyesi Kırıkkale Ünv.

Rifat Uğrar İller Bankası E. Gnl. Md. Yard. Milli Düşünce Merkezi Yön. Kur. Üyesi

Ruşen Yaşlıoğlu Milli Düşünce Merkezi Yön. Kur. Üyesi

Sami Narter Dr. Avukat

Sevgi Kafalı Emekli Öğretim Görevlisi

Şenol Uğurlu Ülkü Ocakları E. Genel Bşk. Yrd.

Satılmış Erdal Gazi Ü. E. Genel Sekreteri.

Suzan Çataloluk E. Hakim

Sacit Frengiz Somel E. Büyükelçi

Savaş Özdağ Avukat

Şekip Mehan Avukat, İzmir

Şimal Aral Muhasebeci

Talat Şimdi Mali Müşavir

Üçler Uğurlu Türkiye Sağlık Çalışanları eğitim ve Dayanışma Vakfı

Ünsal Aktaş Avukat

Veli Kılıç Dr.MEB. TTK E.Üyesi yazar, Gazeteci

Yıldırım Ak Avukat, Türk Hukuk Kurumu Bşk.

Aziz Bozatlı Eski Orman Böl. Md.

Yağmur Tunalı TRT Programcı, Yazar

Aslan Küçükyıldız TRT, Programcı

Ali Bektaş Opr. Doktor

Adnan Adıvar Ünal Emekli Öğretmen, Eski Alaca Belediye Bşk.

Ali Rıza Kaplan Avukat, İMAG Bşk.

Ali Rıza Kaplan Avukat

Ahmet Çetinkaya Erciyes Ün.Hastaneleri Kurucu Baş Müd.

Ali Bademci Araştırmacı Yazar

Aytekin Ertuğrul Opr. Doktor

Ali Ercan Prof. Dr. Savunma Sanayi E. Müsteşarı

Bahattin Atila E. Genel Müdür M.E.B. MASTÖB Bşk.

Bayram Dede Avukat

Cemalettin Durmaz Emekli İmam

Cengiz Atak Eski MTA Genel Müdürü

Cemil Karababa Ressam (Atatürk Ressamı)

Çınar Çoşkunserçe Gazeteci

Dursen Gürgür Türk Ocakları Gn. Mrk, Hanımlar Kolu

Dursun Dağaşan E. Posta Genel Müdürü

Duran Aydoğmuş Şair-Yazar

Erhan Aktaş Uzman Doktor

Erol Gürsoy Eğitimci, Aydınlar Ocağı Sakarya

Ergül Ünal Harita Mühendisi, TPB İzmir Şubesi Bşk.Yrd.

Erol Günsoy İş adamı

Gürsel Yıldız Gemi İnşa Mühendisi

Hakan Paksoy Milli Düşünce Merkezi Yön. Kur. Üyesi Elektirik müh.


27 Mart 2013
 
  Bugün 56 ziyaretçi (290 klik) kişi burdaydı!


˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
˜*•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•°*”˜ .•*˜
˜”*°•. NurettinTorun.TR.gg .•°*”˜
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”*°•. ˜*•.
.•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=